เครื่องดนตรีในประเทศอาเซียน

National Instruments in ASEAN

เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 13 National Instrument in ASEAN  เครื่องดนตรีประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย อ. เพียงพิมพ์   วงศ์ชัย

สวัสดีค่ะสมาชิกที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน วันนี้เรามารู้จักเครื่องดนตรีประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน กันนะคะ

1. Brunei

Tawak Tawak

Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจากทองเหลือง

Gambus

Gambus เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ มีสายทั้งหมด 12 เส้น ดีดด้วยปิ๊ก

Gandang

Gandang เป็นคำทั่วไปที่ใช้แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัวกลองมีขนาดยาว ผิวหน้าของกลองมีสองด้าน ซึ่งมีขนาดต่างกัน ทำมาจากหนังแกะหรือหนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลองด้วยเส้นหวาย

2. Cambodia

 

Sampho

มีสองหัวและเล่นโดยการใช้ทั้งสองมือผู้เล่นเป็นผู้นำกลุ่มเครื่องเป่า

Tro

ตัวซอทำมาจากกะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ปลายข้างหนึ่งจะถูกปิดด้วยหนังสัตว์
3. Indonesia

Gamelan

เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดรวมกัน

Angklung

ทำมาจากท่อไม้ไผ่ 2 ชิ้นแนบกับโครงไม้ไผ่ท่อมีลักษณะเป็นวงโค้งเวลาเขย่าจึงจะเกิดเสียงกังวาน

 

Gambang

คล้ายระนาด

4. Laos

Khene

เป็นเครื่องเป่ามีลิ้นโลหะเสียงเกิดจากลมผ่านลิ้นโลหะไปตามลำไม้ที่เป็นลูกแคน
5. Malaysia

Serunai

เป็นเครื่องเป่าดั้งเดิมของชาวมาเลย์

Rebab

เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวมาเลย์

Sape

มีลักษณะคล้ายกีตาร์

Kulintangan

ใช้เล่นในงานเทศกาลเช่นงานแต่งงานและพิธีกรรมทางศาสนา

6. Myanmar

Saung

มีจุดเด่นตรงเป็นพิณโบราณ

Myanma saing waing

นิยมเล่นในอาคาร

7. Philippines

Debakan

ประเภทกลอง

Kulintang

เป็นเครื่องส่งสัญญาณในอดีตของชนพื้นเมือง

Chimes

มีเสียงก้องเมื่อเคาะ

Gandingan

มีหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นที่ 2 เล่นหลังจากเครื่องดนตรีทำนองหลักเมื่อเล่นเดี่ยวจะเป็นสัญญาณสื่อสารโดยส่งข้อความหรือคำเตือนในระยะไกล

Kudyapi

เป็นพิณรูปคล้ายเรือ

Gangsa

เป็นเครื่องดนตรีประกอบการเต้นแบบพื้นเมืองและใช้ในการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้โชคดี

8. Singapore

Dizi

เป็นขลุ่ยจีนดั้งเดิมมีปุ่ม 3 ปุ่ม

Erhu

เป็นซอ 2 สายที่เล่นบนตัก

Gaohu

เป็นเครื่องดนตรีหลักของเพลงกวางตุ้งและเพลงอุปรากรจีน

Veena

เป็นเครื่องดีดขนาดใหญ่

Guzheng

มีจำนวนสายน้อยสุดตั้งแต่ 6 เส้นและมากสุดคือ 23 เส้น

Yangqin

คล้ายขิมของไทย

Konghou

คล้ายพิณ

9.Thailand

ซอสามสาย

เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างามผู้เล่นจะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของวง

ฆ้องวง

ทำจากโลหะ

ขิม

เข้ามาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4 บรรเลงร่วมในวงเครื่องสายผสม

ระนาดเอก

มีวิวัฒนาการมาจากกรับ

ระนาดทุ้ม

กำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 3 บรรเลงหยอกล้อไปกับระนาดเอก

กลองยาว

ทำด้วยหนังหน้าเดียว ใช้สะพายเวลาตี

 

10. Vietnam

Dan nguyet

ใช้ทั้งในดนตรีพื้นเมืองและดนตรีคลาสสิค

 

Dan Trung

ใช้เล่นเดี่ยว เล่นคู่หรือบรรเลงเป็นวงได้

Dan Bau

ผู้เล่นจะใช้หลังมือดีดที่สายตามความความยาวของสายและอีกข้างหนึ่งก็จะดึงสายโดยใช้แท่งไม้ในเวลาเดียวกัน

ที่มา   บันทึกการเดินทางอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s